lunghezza modello anno base cabine posti bagni prezzo
14.7
Dufour Cat 48 2024 Paros 5+1 10+2 5+1 6100 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2023 Paros 4 8+2 4 3920 € 
13.75
Bali 4.4 2023 Paros 4+1 8+1 4+1 4700 € 
13.45
Fountaine Pajot Elba 45 2023 Paros 4+1 8+3 4+1 5300 € 
12.8
Lagoon 42 2023 Paros 4+2 8+4 4+2 4650 € 
11.5
Jeanneau Sun Odyssey 380 2023 Paros 3 6+2 2 2590 € 
14.85
Dufour 470 2022 Paros 4+1 8+3 4+1 2900 € 
12.94
Lagoon 42 2022 Paros 4+2 8+4 4+1 5900 € 
13.99
Lagoon 46 2021 Paros 4+1 8+1 4+1 6050 € 
12.32
Jeanneau Sun Odyssey 410 2021 Paros 3 6+2 2 2570 € 
16.16
Jeanneau 54 2020 Paros 5+1 10+1 3+1 4940 € 
15.38
Jeanneau Sun Odyssey 519 2020 Paros 5+1 10+2 3+1 3960 € 
14.6
Dufour Cat 48 2020 Paros 5+1 10+1 5 6490 € 
13.99
Lagoon 46 2020 Paros 4+2 8+2 4+1 5500 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2020 Paros 4 8+2 2 2970 € 
13.24
Dufour 430 2020 Paros 4 8+2 2 2300 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Paros 4+2 8+4 4 4200 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Paros 4+2 8+4 4 4200 € 
15.75
Jeanneau Sun Odyssey 519 2019 Paros 5+1 10+1 3+1 3700 € 
14.43
Jeanneau Sun Odyssey 479 2019 Paros 4 8+2 4 3190 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2019 Paros 4+1 8+3 4+1 3630 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2019 Paros 4 8+2 2 2970 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Paros 4+2 8+4 4+1 1965 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Paros 4+2 8+4 4+1 4200 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Paros 4+1 8+1 4+1 4310 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2019 Paros 3 6+2 2 1330 € 
11.93
Dufour 390 2019 Paros 3 6+2 3 1990 € 
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2018 Paros 5+1 10+3 3+1 3410 € 
14.6
Beneteau Oceanis 48 2017 Paros 5 10+2 3 2640 € 
11.73
Fountaine Pajot Lucia 40 2017 Paros 4 8 4 3400 € 
15.75
Jeanneau Sun Odyssey 519 2016 Paros 5 10 3 2750 € 
13.94
Beneteau Oceanis 45 2015 Paros 4 8+2 2 2200 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2015 Paros 4+2 8+2 4+1 2800 € 
15.62
Beneteau Cyclades 50.5 2007 Paros 5+1 10+2 3+1 2800 €