lunghezza modello anno base cabine posti bagni prezzo
14.85
Dufour 470 2022 Kos 4 8 4 3800 € 
14.85
Dufour 470 2022 Kos 4+1 8+3 4+1 3600 € 
14.42
Jeanneau Sun Odyssey 490 2022 Kos 4+1 8+3 4 5200 € 
13.99
Lagoon 46 2022 Kos 4+2 8+4 4+1 6800 € 
12.87
Beneteau Oceanis 40.1 2022 Kos 4 8 2 3000 € 
14.42
Jeanneau Sun Odyssey 490 2021 Kos 4+1 8+3 4+1 4380 € 
14.04
Hanse 458 2021 Kos 4 8+2 2 3200 € 
13.45
Fountaine Pajot Elba 45 2021 Kos 4 8+2 4 6900 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2021 Kos 4 8+2 2 3470 € 
12.87
Beneteau Oceanis 40.1 2021 Kos 4 8 2 3000 € 
12.35
Jeanneau Sun Odyssey 410 2021 Kos 3 6+2 2 3000 € 
12.32
Jeanneau Sun Odyssey 410 2021 Kos 3 6 2 2800 € 
12
Dufour 390 2021 Kos 3 6+2 3 2600 € 
17.2
Hanse 588 2020 Kos 3+1 6+1 3+1 8000 € 
16.16
Jeanneau 54 2020 Kos 5+1 10+1 3+1 5850 € 
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2020 Kos 5+1 10+3 3+1 4550 € 
15.75
Jeanneau Sun Odyssey 519 2020 Kos 5+1 10+2 3+1 4760 € 
15.75
Jeanneau Sun Odyssey 519 2020 Kos 5+1 10+3 3 4700 € 
15.38
Jeanneau Sun Odyssey 519 2020 Kos 5+1 10+2 3+1 4760 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2020 Kos 5 10 3 3450 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2020 Kos 5 10 3 3750 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2020 Kos 4 8+2 4 3461 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2020 Kos 4 8+2 4 3461 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2020 Kos 4 8 4 3450 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2020 Kos 4 8+2 4 3929 € 
14.4
Bavaria 46 Cruiser 2020 Kos 4 8+1 3 3298 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2020 Kos 4 8+1 3 3416 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2020 Kos 4 8+2 3 4074 €  *
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2020 Kos 4 8+2 3 3672 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2020 Kos 5+1 10+2 3 4400 € 
14.04
Hanse 458 2020 Kos 3 6+2 2 3300 € 
14.04
Hanse 458 2020 Kos 4 8 2 3300 € 
13.99
Lagoon 46 2020 Kos 4+2 8+2 4+1 6800 € 
13.99
Lagoon 46 2020 Kos 4 8 4 6800 € 
13.96
Lagoon 450 F 2020 Kos 4+2 8+2 4+1 6200 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2020 Kos 4 8+1 2 4190 €  *
13.24
Dufour 430 2020 Kos 4 8+2 2 3000 € 
12.94
Lagoon 42 2020 Kos 4+2 8+2 4 4200 €  *
12.8
Lagoon 42 2020 Kos 4+2 8+2 4+1 5200 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Kos 4+2 8+2 4 4822 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Kos 4+2 8+4 4+1 5628 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Kos 4+2 8+4 4+1 5628 € 
12.35
Jeanneau Sun Odyssey 410 2020 Kos 3 6 2 2800 € 
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2019 Kos 5+1 10+3 3 3685 € 
15.75
Jeanneau Sun Odyssey 519 2019 Kos 5+1 10+1 3+1 4700 € 
15.59
Bavaria 51 Cruiser 2019 Kos 5 10 3 3500 €  *
15.59
Bavaria 51 Cruiser 2019 Kos 5 10 3 4084 € 
14.75
Lagoon 50 2019 Kos 6+2 12+2 4+1 8500 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2019 Kos 5 10 3 3000 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2019 Kos 4 8+2 4 3929 € 
14.43
Jeanneau Sun Odyssey 479 2019 Kos 4 8+2 4 3850 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2019 Kos 4 8+2 3 3700 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2019 Kos 4+1 8+2 4+1 4380 € 
14.15
Dufour 460 2019 Kos 5 10 3 3320 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Kos 4+1 8+2 4 6580 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Kos 4+2 8+4 4+1 6375 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2019 Kos 4 8 2 3470 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Kos 4+2 8+2 4 5600 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Kos 4+1 8+1 4+1 5840 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Kos 4+2 8+2 4 5690 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Kos 4+2 8+4 4+1 5700 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2019 Kos 3 6+2 2 2605 € 
12.35
Bali 4.1 2019 Kos 4+2 8+2 4 4700 € 
12.35
Bali 4.1 2019 Kos 4+2 8+2 4 4700 € 
12.1
Bali 4.1 2019 Kos 4 8+2 4 4850 € 
11.75
Jeanneau Sun Odyssey 389 2019 Kos 3 6+2 1 2295 € 
11.5
Beneteau Oceanis 38.1 2019 Kos 3 6+2 1 2295 € 
10.34
Jeanneau Sun Odyssey 349 2019 Kos 3 6 1 1950 € 
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2018 Kos 5+1 10+1 3+1 4900 € 
13.95
Hanse 455 2018 Kos 4 8 2 3100 € 
13.76
Jeanneau Sun Odyssey 449 2018 Kos 4 8+2 2 3110 € 
13.76
Jeanneau Sun Odyssey 449 2018 Kos 4 8+2 2 3110 € 
13.76
Jeanneau Sun Odyssey 449 2018 Kos 4 8+2 2 3230 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2018 Kos 4 8 2 3300 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2018 Kos 3 6+2 2 2605 € 
12.1
Bali 4.1 2018 Kos 4 8+2 4 4850 € 
12.8
Lagoon 42 2017 Kos 4+2 8+2 4 5100 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2017 Kos 3 6+2 2 2351 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2017 Kos 3 6+2 2 3020 €  *
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2017 Kos 3 6+2 2 2660 € 
16.78
Beneteau Oceanis 55 2016 Kos 5+1 10+3 3+1 5500 € 
16.16
Jeanneau 54 2016 Kos 4+1 8+2 4 5650 € 
16.16
Jeanneau 54 2016 Kos 5+1 10+1 3+1 4515 € 
16.16
Jeanneau 54 2016 Kos 5+1 10+1 3+1 5115 € 
14.99
Bavaria 51 Cruiser 2016 Kos 5 10+2 3 4500 € 
14.43
Jeanneau Sun Odyssey 479 2016 Kos 4 8+2 4 3750 € 
14.43
Jeanneau Sun Odyssey 479 2016 Kos 4 8+2 4 3750 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2016 Kos 4 8+1 3 2777 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2016 Kos 4 8+1 3 2380 €  *
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2016 Kos 4 8+2 3 3143 € 
11.55
Lagoon 380 2016 Kos 4+2 8+2 2 3000 € 
11.23
Dufour 382 2016 Kos 3 6+2 2 1851 € 
14.85
Hanse 505 2015 Kos 5+1 10+1 3 4000 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2015 Kos 4 8+1 3 2380 €  *
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2015 Kos 4 8+1 3 2777 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2015 Kos 4 8+2 3 3143 € 
13.96
Lagoon 450 F 2015 Kos 4+2 8+2 4+1 5650 € 
13.94
Beneteau Oceanis 45 2015 Kos 4 8+2 2 3186 € 
13.85
Beneteau Oceanis 45 2015 Kos 4 8+2 2 2801 € 
13.85
Beneteau Oceanis 45 2015 Kos 4 8+2 2 3186 € 
13.72
Beneteau Oceanis 45 2015 Kos 4 8+2 2 2801 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2015 Kos 3 6 2 2800 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2015 Kos 3 6+2 2 2800 € 
11.99
Jeanneau Sun Odyssey 409 2015 Kos 3 6+2 2 2470 € 
11.99
Jeanneau Sun Odyssey 409 2015 Kos 3 6+2 2 2470 € 
11.55
Lagoon 380 2015 Kos 4+2 8+2 2 3590 €  *
11.55
Lagoon 380 2015 Kos 4 8+2 2 3209 € 
11.23
Dufour 382 2015 Kos 3 6+2 2 2050 € 
9.99
Beneteau Oceanis 35 2015 Kos 3 6 1 1900 € 
16.75
Bavaria 56 Cruiser 2014 Kos 5+1 10+2 3+1 3850 €  *
16.2
Hanse 575 2014 Kos 4+1 8+1 4+1 6750 € 
15.55
Bavaria 51 Cruiser 2014 Kos 5 10 3 3494 € 
14.6
Beneteau Oceanis 48 2014 Kos 5 10 3 3494 € 
14.6
Beneteau Oceanis 48 2014 Kos 5 10 3 3971 € 
13.96
Lagoon 450 F 2014 Kos 4+2 8+4 4+1 6056 € 
13.85
Beneteau Oceanis 45 2014 Kos 4 8+2 2 3100 € 
13.34
Jeanneau Sun Odyssey 439 2014 Kos 4 8+2 2 2720 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2014 Kos 3 6+2 2 2363 € 
11.74
Lagoon 39 2014 Kos 4+2 8+2 4 3450 € 
11.55
Lagoon 380 2014 Kos 4+2 8+4 2 2972 € 
11.55
Lagoon 380 S2 2014 Kos 4+2 8+2 2 3300 € 
13.85
Beneteau Oceanis 45 2013 Kos 3 6+2 2 2847 € 
12.38
Beneteau Oceanis 41 2013 Kos 3 6 2 2200 € 
12.38
Beneteau Oceanis 41 2013 Kos 3 6 2 2200 € 
15.38
Jeanneau Sun Odyssey 509 2012 Kos 5 10 3 3878 € 
15.38
Jeanneau Sun Odyssey 509 2012 Kos 5 10+2 3 4399 € 
10.8
Hanse 325 2012 Kos 2 4+2 1 1600 €  *
13.85
Elan 444 Impression 2011 Kos 4 8+2 2 2800 € 
11.58
Elan 384 Impression 2011 Kos 3 6+2 2 1950 € 
16.06
Jeanneau 53 2010 Kos 5+1 10+3 3+1 4029 € 
14.27
Bavaria 45 Cruiser 2010 Kos 4 8 3 2750 € 
13.1
Bavaria 43 Cruiser 2009 Kos 3 6+1 2 2150 € 
14.2
Bavaria 46 Cruiser 2008 Kos 4 8+2 2 2450 € 
10.82
Beneteau Oceanis 343 2008 Kos 3 6 1 1500 €