lunghezza modello anno base cabine posti bagni prezzo
14.42
Jeanneau Sun Odyssey 490 2024 Chalkidiki 4+1 8+1 4 7128 € 
11.99
Bavaria C38 2024 Skiathos 3 6+1 2 3712 € 
12.38
Bavaria C42 2024 Volos 3 6+1 2 4645 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2023 Kavala 5 10+2 3 7128 € 
13
Jeanneau Sun Odyssey 440 2023 Kavala 4 8+2 2 5827 € 
11.93
Fountaine Pajot Isla 40 2023 Kavala 4+1 8+3 4 7100 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2023 Keramoti 5+1 10+2 3+1 6300 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2023 Skiathos 4 8+2 4 5500 € 
13.99
Lagoon 46 2023 Skiathos 4+2 8+4 4+2 11556 € 
13.24
Dufour 430 2023 Skiathos 4 8+2 2 5300 € 
12.94
Lagoon 42 2023 Skiathos 4+1 8+2 4+1 8600 € 
12.8
Lagoon 42 2023 Skiathos 4+2 8+4 4+2 9300 € 
12.32
Jeanneau Sun Odyssey 410 2023 Skiathos 3 6+2 2 5050 € 
11.74
Lagoon 40 2023 Skiathos 4+1 8+3 4+1 8000 € 
11.06
Excess 11 2023 Skiathos 4+2 8+2 2 6350 € 
15.89
Bavaria C50 2023 Volos 5+1 10+2 3 8160 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2023 Volos 4+1 8+2 4 6250 € 
13
Jeanneau Sun Odyssey 440 2023 Volos 3 6+2 2 4370 € 
12.85
Bali 4.2 2023 Volos 4+1 8+2 4+1 10495 € 
12.85
Bali 4.2 2023 Volos 4+1 8+2 4+1 9000 € 
11.88
Bali Catsmart 2023 Volos 4 8 2 6500 € 
17.15
Dufour 56 Exclusive 2022 Chalkidiki 4+1 8+1 2+1 9060 € 
12.8
Lagoon 42 2022 Skiathos 4+2 8+2 4 8750 € 
12.32
Jeanneau Sun Odyssey 410 2022 Skiathos 3 6 2 4400 € 
12.32
Jeanneau Sun Odyssey 410 2022 Skiathos 3 6 2 4400 € 
11.06
Excess 11 2022 Skiathos 4+2 8+2 2 6350 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2022 Volos 4 8 4 5950 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2022 Volos 5 10+2 3 4800 € 
14.04
Hanse 458 2022 Volos 4 8 2 5750 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2022 Volos 4 8+2 2 4800 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2022 Volos 4 8+2 2 5350 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2022 Volos 4 8+2 2 4800 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2022 Volos 4 8 2 5500 € 
13.24
Dufour 430 2022 Volos 4 8 2 5350 € 
12.94
Lagoon 42 2022 Volos 4+2 8+2 4+1 9050 € 
12.87
Beneteau Oceanis 40.1 2022 Volos 3 6+2 2 3700 € 
12.85
Bali 4.2 2022 Volos 4+1 8+3 4+1 8500 € 
12.38
Bavaria C42 2022 Volos 3 6 2 4877 € 
12.38
Bavaria C42 2022 Volos 3 6 2 4645 € 
12.35
Jeanneau Sun Odyssey 410 2022 Volos 3 6+2 2 3200 € 
12.32
Jeanneau Sun Odyssey 410 2022 Volos 3 6+2 2 3500 € 
12.31
Bali Catspace 2022 Volos 4 8+2 4 7850 € 
11.06
Excess 11 2022 Volos 4+2 8+2 2 5950 € 
10.02
Jeanneau Sun Odyssey 349 2022 Volos 3 6 1 2800 € 
13
Jeanneau Sun Odyssey 440 2021 Chalkidiki 4 8+2 2 4800 € 
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2021 Skiathos 4+1 8+3 2+1 6900 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2021 Skiathos 4 8 3 5750 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2021 Skiathos 4 8+2 3 6082 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2021 Skiathos 4 8+2 3 6082 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2021 Skiathos 4 8+1 3 6000 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2021 Skiathos 4 8+1 3 6000 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2021 Skiathos 5+1 10+2 3+1 5950 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2021 Skiathos 5+1 10+2 3 6900 € 
13.99
Lagoon 46 2021 Skiathos 4+2 8+2 4+1 11250 € 
13
Jeanneau Sun Odyssey 440 2021 Skiathos 4 8+2 2 5396 € 
12.8
Lagoon 42 2021 Skiathos 4+2 8+3 4 8750 € 
12.05
Fountaine Pajot Isla 40 2021 Skiathos 4+2 8+2 4 6900 € 
12.35
Jeanneau Sun Odyssey 410 2021 Skopelos 3 6+1 2 3700 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2021 Volos 5 10+2 3 4895 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2021 Volos 5 10+2 3 6000 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2021 Volos 5 10+2 3 5000 € 
13
Jeanneau Sun Odyssey 440 2021 Volos 4 8+2 2 5000 € 
11.74
Lagoon 40 2021 Volos 4+2 8+4 4 7600 € 
15.2
Dufour 520 2020 Chalkidiki 5 10 2 6850 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2020 Kavala 5+1 10+1 3 4600 € 
12.32
Jeanneau Sun Odyssey 410 2020 Kavala 3 6+2 1 3450 € 
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2020 Skiathos 5+1 10+3 3 7450 € 
15.38
Jeanneau Sun Odyssey 519 2020 Skiathos 5+1 10+2 3+1 7200 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2020 Skiathos 4 8+2 3 5627 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2020 Skiathos 4 8+1 3 5500 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2020 Skiathos 5+1 10+2 3 6900 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2020 Skiathos 4+1 8+2 4+1 6600 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2020 Skiathos 4 8+2 2 5396 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2020 Skiathos 4 8+2 2 5000 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Skiathos 4+2 8+2 4 8750 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Skiathos 4+2 8+2 4+1 9050 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2020 Skiathos 3 6+2 2 4000 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2020 Skiathos 3 6+2 2 4000 € 
12.35
Jeanneau Sun Odyssey 410 2020 Skiathos 3 6+2 2 4676 € 
12.33
Bali Catspace 2020 Skiathos 4 8 4 7850 € 
15.55
Hanse 508 2020 Volos 4+1 8+1 3+1 7050 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2020 Volos 5 10+2 3 4900 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2020 Volos 4 8+2 4 5120 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2020 Volos 4 8+1 3 4880 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2020 Volos 5+1 10+2 3+1 6600 € 
13.99
Lagoon 46 F 2020 Volos 4+1 8+3 4+1 8740 € 
13.98
Bavaria C45 2020 Volos 5 10 2 5625 € 
13.98
Bavaria C45 2020 Volos 4 8+2 3 5625 € 
13.96
Lagoon 450 F 2020 Volos 4+2 8+4 4+1 10200 € 
13.96
Lagoon 450 F 2020 Volos 4+2 8+4 4+1 9030 € 
13.24
Dufour 430 2020 Volos 4 8+2 2 5200 € 
13.1
Bali 4.3 2020 Volos 4+2 8+4 4 8800 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Volos 4 8+2 4 8988 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2020 Volos 3 6+2 2 3700 € 
12.4
Hanse 418 2020 Volos 3 6+2 2 4150 € 
12.35
Jeanneau Sun Odyssey 410 2020 Volos 3 6+2 2 3850 € 
10.02
Jeanneau Sun Odyssey 349 2020 Volos 3 6 1 2640 € 
14.15
Dufour 460 2019 Chalkidiki 4 8+2 4 5350 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Skiathos 4+2 8+2 4 8300 € 
8
Lagoon 380 2019 Skiathos 4+2 8+4 2 4800 € 
14.8
Jeanneau Sun Odyssey 490 2019 Volos 5+1 10+2 3+1 5700 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2019 Volos 5 10 3 5000 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2019 Volos 5+1 10+1 3 6800 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Volos 4+2 8+4 4 10150 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2019 Volos 4 8+2 2 4370 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2019 Volos 4 8 2 5396 € 
12.37
Bali 4.1 2019 Volos 4+2 8+2 4 9000 € 
14.15
Dufour 460 2018 Chalkidiki 4 8+2 4 5350 € 
10.34
Jeanneau Sun Odyssey 349 2018 Skiathos 3 6 1 2998 € 
16.16
Jeanneau 54 2018 Volos 5+1 10+3 3+1 8990 € 
15.75
Jeanneau Sun Odyssey 519 2018 Volos 5+1 10+2 3 5920 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2018 Volos 4 8+2 2 4700 € 
12.94
Lagoon 42 2018 Volos 4+2 8+4 4 6730 € 
12.76
Jeanneau Sun Odyssey 419 2018 Volos 3 6+2 2 3420 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2018 Volos 3 6+1 2 3750 € 
10.34
Jeanneau Sun Odyssey 349 2018 Volos 3 6 1 2640 € 
9.8
Jeanneau Sun Odyssey 319 2018 Volos 2 4 1 2230 € 
10.28
Dufour 350 2017 Chalkidiki 3 6+2 1 2730 € 
13.1
Bali 4.3 2017 Skiathos 4+2 8+4 4+1 8150 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2017 Skiathos 4+2 8+4 4 5950 € 
16.16
Jeanneau 54 2017 Volos 4+1 8+1 4+1 7090 € 
12.76
Jeanneau Sun Odyssey 419 2017 Volos 3 6+2 2 3420 € 
11.3
Bavaria 37 Cruiser 2016 Achillio 3 6+2 1 2200 €  *
11.25
Dufour 382 2016 Chalkidiki 3 6+2 1 3100 € 
16.16
Jeanneau 54 2016 Skiathos 5+1 10+1 3+1 7290 € 
15.75
Jeanneau Sun Odyssey 519 2016 Skiathos 5+1 10+1 3 5400 € 
15.59
Bavaria 51 Cruiser 2016 Skiathos 5 10 3 5950 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2016 Skiathos 4+2 8+4 4 5950 € 
12.76
Jeanneau Sun Odyssey 419 2016 Skopelos 3 6+2 2 3420 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2016 Volos 3 6+2 2 3150 € 
11.55
Lagoon 380 2016 Volos 4 8+2 2 4190 € 
10.34
Jeanneau Sun Odyssey 349 2016 Volos 3 6 1 2410 € 
12.35
Dufour 410 2015 Chalkidiki 3 6+2 1 3520 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2015 Chalkidiki 4+2 8+2 2 6550 € 
15.57
Bavaria 51 Cruiser 2015 Skiathos 5 10 3 5662 € 
14.6
Beneteau Oceanis 48 2015 Skiathos 5 10 3 5000 € 
14.05
Jeanneau Sun Odyssey 469 2015 Skiathos 4 8+2 4 5000 € 
12.99
Jeanneau Sun Odyssey 439 2015 Skiathos 4 8 2 4100 € 
13.34
Jeanneau Sun Odyssey 439 2015 Skopelos 4 8+2 2 3580 € 
10.02
Jeanneau Sun Odyssey 349 2015 Skopelos 3 6 1 2410 € 
14.85
Hanse 505 2015 Volos 5+1 10+1 3 6150 € 
14.05
Jeanneau Sun Odyssey 469 2015 Volos 4 8+2 4 4270 € 
13.34
Jeanneau Sun Odyssey 439 2015 Volos 4 8+2 2 3580 € 
11.4
Hanse 385 2015 Volos 3 6 1 3550 € 
10.34
Jeanneau Sun Odyssey 349 2015 Volos 3 6 1 2410 € 
13.85
Beneteau Oceanis 45 2014 Skiathos 4 8+2 2 4800 € 
15.75
Jeanneau Sun Odyssey 509 2014 Skopelos 5+1 10+2 3 5060 € 
9.74
Jeanneau Sun Odyssey 33i 2014 Skopelos 2 4 1 1820 € 
9.74
Jeanneau Sun Odyssey 33i 2014 Skopelos 2 4 1 1820 € 
14.05
Jeanneau Sun Odyssey 469 2014 Volos 4 8+2 4 4270 € 
13.85
Beneteau Oceanis 45 2013 Skiathos 4 8+2 2 4545 € 
11.99
Bavaria 40 Cruiser 2013 Skopelos 3 6+1 2 2650 € 
11.11
Beneteau Oceanis 37 2013 Skopelos 3 6 1 2180 € 
10.96
Bavaria 36 Cruiser 2013 Skopelos 3 6 1 2180 € 
13.48
Beneteau Oceanis 45 2012 Thasos 4 8+2 2 3900 € 
11.82
Beneteau Oceanis 40 2011 Skopelos 3 6+1 2 2420 € 
12.17
Beneteau Oceanis 40 2011 Volos 3 6+1 2 2250 € 
10.94
Jeanneau Sun Odyssey 36i 2011 Volos 3 6+1 1 1900 € 
10.82
Beneteau Oceanis 343 2010 Skiathos 3 6+2 1 2600 € 
10.94
Jeanneau Sun Odyssey 36i 2010 Volos 3 6+1 1 1900 € 
13.75
Jeanneau Sun Odyssey 44i 2009 Volos 4 8+2 2 3100 € 
14.15
Jeanneau Sun Odyssey 4... 2000 Volos 4 8 2 2200 €