lunghezza modello anno base cabine posti bagni prezzo
13.98
Bavaria C45 2020 Gouvia 4 8+1 3 3200 € 
13.98
Bavaria C45 2020 Gouvia 4 8+1 3 3200 € 
12.1
Bali 4.1 2020 Gouvia 4 8+2 4 0 € 
17.15
Dufour 56 Exclusive 2019 Gouvia 4+1 8+1 4+1 5900 € 
16.16
Jeanneau 54 2019 Gouvia 5+1 10+2 3+1 3040 €  
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2019 Gouvia 5+1 10+1 3+1 4140 € 
15.55
Hanse 508 2019 Gouvia 5+1 10+1 3+1 3100 € 
14.5
Nautitech 47 Power 2019 Gouvia 4+2 8+4 4+1 6707 € 
14.43
Jeanneau Sun Odyssey 479 2019 Gouvia 4 8+2 4 2000 € 
14.43
Jeanneau Sun Odyssey 479 2019 Gouvia 4 8+2 4 2000 €  
14.15
Dufour 460 2019 Gouvia 5 10+2 3 2400 € 
14.15
Dufour 460 2019 Gouvia 5 10 3 2400 € 
14.15
Dufour 460 2019 Gouvia 4 8+2 4 2300 €  
14.04
Hanse 458 2019 Gouvia 4 8 2 2000 € 
13.98
Bavaria C45 Style 2019 Gouvia 3 6 2 2950 € 
13.71
Nautitech Open 46 Fly 2019 Gouvia 4+1 8+1 4 5600 € 
13.24
Dufour 430 2019 Gouvia 4 8+2 2 2100 € 
13.24
Dufour 430 2019 Gouvia 4 8+2 2 2100 € 
13
Jeanneau Sun Odyssey 440 2019 Gouvia 4 8+2 2 2480 €  
13
Jeanneau Sun Odyssey 440 2019 Gouvia 4 8+2 2 2480 €  
12.8
Lagoon 42 2019 Gouvia 4+2 8+4 4 3770 €  
12.8
Lagoon 42 2019 Gouvia 4+2 8+2 4 3700 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Gouvia 4+2 8+2 4 4250 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2019 Gouvia 3 6+2 2 1515 €  
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2019 Gouvia 3 6+1 2 2200 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2019 Gouvia 3 6+1 2 2305 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2019 Gouvia 3 6+1 2 2200 € 
12.32
Jeanneau Sun Odyssey 410 2019 Gouvia 3 6+2 2 1560 €  
11.73
Fountaine Pajot Lucia 40 2019 Gouvia 3 6+2 3 2500 €  
11.55
Beneteau Oceanis 38.1 2019 Gouvia 3 6 1 1320 €  
10.34
Jeanneau Sun Odyssey 349 2019 Gouvia 3 6+2 1 1145 €  
16.8
Bali 5.4 2019 Lefkas 5+2 10+2 5+2 22000 €  
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2019 Lefkas 5+1 10+1 3 3100 € 
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2019 Lefkas 5+1 10+2 3 3200 € 
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2019 Lefkas 5+1 10+2 3+1 4100 € 
15.84
Lagoon 52 F 2019 Lefkas 6+2 12+2 6 7900 €  
14.75
Lagoon 50 2019 Lefkas 6+2 12+2 4+1 5400 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2019 Lefkas 5 10 3 1825 €  
14.6
Dufour Cat 48 2019 Lefkas 5+1 10+1 5 4890 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2019 Lefkas 5 10 3 2550 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2019 Lefkas 4 8+2 4 3100 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2019 Lefkas 4+1 8+1 4+1 3100 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2019 Lefkas 5+1 10+1 3+1 2960 €  
14.15
Dufour 460 2019 Lefkas 4 8+2 4 2900 € 
14.15
Dufour 460 2019 Lefkas 4 8+2 4 3500 € 
14.15
Dufour 460 2019 Lefkas 4 8+2 4 2300 €  
14.15
Dufour 460 2019 Lefkas 4 8+2 4 2300 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Lefkas 4+2 8+2 4+1 4000 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Lefkas 4+2 8+4 4 5200 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Lefkas 4+1 8+1 4+1 4100 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Lefkas 4+2 8+4 4 3600 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Lefkas 4+2 8+4 4 3600 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Lefkas 4+1 8+3 4 3320 €  
13.96
Lagoon 450 F 2019 Lefkas 4+2 8+2 4+1 4000 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Lefkas 4+2 8+2 4+1 4000 € 
13.85
Elan 45 Impression 2019 Lefkas 4 8+2 2 3690 € 
13.6
Bavaria 46 Cruiser 2019 Lefkas 4 8+1 3 2400 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2019 Lefkas 4 8 2 1800 €  
13
Jeanneau Sun Odyssey 440 2019 Lefkas 4 8+2 2 2480 €  
13
Jeanneau Sun Odyssey 440 2019 Lefkas 4 8+2 2 2480 €  
13
Jeanneau Sun Odyssey 440 2019 Lefkas 4 8 2 2250 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Lefkas 4+2 8+2 4 3700 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Lefkas 4+2 8+2 4 3100 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Lefkas 4+2 8+2 4 3020 €  
12.8
Lagoon 42 2019 Lefkas 4+2 8+2 4 3400 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Lefkas 4+2 8+2 4 3900 €  
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2019 Lefkas 3 6+2 2 1515 €  
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2019 Lefkas 3 6 2 2285 €  
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2019 Lefkas 3 6 2 2285 €  
12.37
Bali 4.1 2019 Lefkas 4+2 8+2 4 4200 € 
12.35
Bali 4.1 2019 Lefkas 4+2 8+2 4 3950 € 
12.32
Jeanneau Sun Odyssey 410 2019 Lefkas 3 6+2 2 2100 € 
11.93
Dufour 390 2019 Lefkas 3 6+2 3 1500 € 
11.93
Dufour 390 2019 Lefkas 3 6+2 3 1900 €  
11.75
Jeanneau Sun Odyssey 389 2019 Lefkas 3 6+2 1 1320 €  
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2019 Preveza 5+1 10+3 3+1 2525 €  
15.84
Lagoon 52 F 2019 Preveza 6+2 12+2 6 7900 €  
14.99
Bavaria 51 Cruiser 2019 Preveza 5 10 3 3400 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Preveza 4+2 8+4 4 3600 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2019 Preveza 3 6+2 2 1515 €  
14.6
Dufour Cat 48 2019 Sami 5+1 10+1 5 7290 €  
14.23
Nautitech 47 Power 2019 Sami 4+2 8+2 4+1 6707 €  
13.85
Elan 45 Impression 2019 Sami 4 8+2 2 3200 €  
11.93
Dufour 390 2019 Sami 3 6+2 3 1900 €  
15.6
Bavaria 51 Cruiser 2018 Gouvia 5 10 3 3870 € 
14.99
Bavaria 51 Cruiser 2018 Gouvia 5 10 3 3400 € 
14.6
Beneteau Oceanis 48 2018 Gouvia 5 10 3 2680 €  
14.43
Jeanneau Sun Odyssey 479 2018 Gouvia 4 8 4 1855 €  
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2018 Gouvia 4 8+1 3 3060 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2018 Gouvia 4 8+1 3 3060 € 
13.99
Bavaria 46 Style 2018 Gouvia 3 6 3 2950 € 
13.96
Lagoon 450 F 2018 Gouvia 4+2 8+2 4 5200 € 
13.79
Nautitech Open 46 Fly 2018 Gouvia 4+2 8+4 4 5200 € 
13.76
Jeanneau Sun Odyssey 449 2018 Gouvia 4 8+2 2 1805 €  
13.1
Bali 4.3 2018 Gouvia 4+2 8+4 4 4100 €  
12.8
Lagoon 42 2018 Gouvia 4+2 8+2 4 3700 € 
12.76
Jeanneau Sun Odyssey 419 2018 Gouvia 3 6 2 1800 € 
12.76
Jeanneau Sun Odyssey 419 2018 Gouvia 3 6 2 3950 € 
12.7
Dufour 412 2018 Gouvia 3 6+2 2 1750 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2018 Gouvia 4+2 8+4 4 2600 € 
11.75
Jeanneau Sun Odyssey 389 2018 Gouvia 3 6+2 1 2500 € *
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2018 Lefkas 5+1 10+1 3+1 3500 € 
14.6
Beneteau Oceanis 48 2018 Lefkas 5 10 3 2680 €  
14.15
Dufour 460 2018 Lefkas 4 8+2 4 3400 € 
14.15
Dufour 460 2018 Lefkas 4 8 4 2300 € 
13.79
Nautitech Open 46 2018 Lefkas 4+2 8+3 4 3200 €  
13.76
Jeanneau Sun Odyssey 449 2018 Lefkas 4 8+2 2 1805 €  
13.76
Jeanneau Sun Odyssey 449 2018 Lefkas 4 8+2 2 2000 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2018 Lefkas 4 8+2 2 2250 € 
13.1
Bali 4.3 2018 Lefkas 4+1 8+2 4+1 6200 € 
12.94
Lagoon 42 2018 Lefkas 4+2 8+2 4 5500 € 
12.76
Jeanneau Sun Odyssey 419 2018 Lefkas 3 6+2 2 1900 €  
12.7
Dufour 412 2018 Lefkas 3 6+2 2 2100 € 
12.7
Dufour 412 2018 Lefkas 3 6+2 2 2200 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2018 Lefkas 3 6 2 2195 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2018 Lefkas 3 6+2 2 2000 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2018 Lefkas 3 6+2 2 2000 € 
12.35
Bali 4.1 2018 Lefkas 4+1 8+1 4 4000 € 
12.35
Bali 4.1 2018 Lefkas 4+2 8+2 4 3950 € 
11.99
Lagoon 40 2018 Lefkas 4+2 8+2 4 3900 € 
11.99
Nautitech Open 40 2018 Lefkas 4+2 8+2 2 2600 €  
11.97
Nautitech Open 40 2018 Lefkas 4+2 8+2 2 2700 € 
11.5
Beneteau Oceanis 38.1 2018 Lefkas 3 6+2 2 1700 € 
11.5
Beneteau Oceanis 38.1 2018 Lefkas 3 6+2 2 1900 € 
11.5
Beneteau Oceanis 38.1 2018 Lefkas 3 6+1 2 1800 € 
11.25
Dufour 382 2018 Lefkas 3 6+2 2 1938 € *
10.45
Beneteau Oceanis 38.1 2018 Lefkas 3 6+2 2 1900 € 
10.34
Jeanneau Sun Odyssey 349 2018 Lefkas 3 6 1 1040 € 
13.79
Nautitech Open 46 Fly 2018 Preveza 4+1 8+1 4 5600 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2018 Preveza 3 6+1 2 2200 € 
11.55
Lagoon 380 2018 Preveza 4+2 8+2 2 2500 € 
10.97
Dufour 360 2018 Preveza 3 6+2 1 1255 €  
14.15
Dufour 460 2018 Sami 4 8+2 4 2800 €  
15.6
Bavaria 51 Cruiser 2017 Gouvia 5 10+2 3 2900 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2017 Gouvia 4 8 3 2900 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2017 Gouvia 4 8 3 2900 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2017 Gouvia 4 8 3 3075 € 
13.96
Lagoon 450 F 2017 Gouvia 4+2 8+2 4+2 4450 €  
13.76
Jeanneau Sun Odyssey 449 2017 Gouvia 4 8+2 2 1680 € 
13.76
Jeanneau Sun Odyssey 449 2017 Gouvia 4 8+2 2 1680 € 
13.76
Jeanneau Sun Odyssey 449 2017 Gouvia 4 8+2 2 2100 € 
12.7
Dufour 412 2017 Gouvia 3 6+2 2 1800 €  
12.7
Dufour 412 2017 Gouvia 3 6+2 2 1750 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2017 Gouvia 3 6+1 2 2200 € 
12.19
Bali 4.0 2017 Gouvia 4+2 8+2 4 3885 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2017 Gouvia 4+2 8+2 4+1 3300 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2017 Gouvia 4+2 8+4 4 3600 € 
11.73
Fountaine Pajot Lucia 40 2017 Gouvia 4 8+1 4 2700 €  
11.55
Lagoon 380 2017 Gouvia 4+2 8+2 2 2400 € 
11.3
Bavaria 37 Cruiser 2017 Gouvia 3 6+1 1 1300 € 
11.23
Dufour 382 2017 Gouvia 3 6 2 1400 €  
10.28
Dufour 350 2017 Gouvia 3 6 1 1100 €  
16.07
Jeanneau Sun Odyssey 519 2017 Lefkas 5+1 10+3 3+1 2640 € 
15.57
Jeanneau Sun Odyssey 479 2017 Lefkas 4 8+2 4 2500 €  
14.43
Jeanneau Sun Odyssey 479 2017 Lefkas 4 8+2 4 3200 € *
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2017 Lefkas 4 8+1 3 3100 €  
13.96
Lagoon 450 2017 Lefkas 4+2 8+2 4 4500 €  
13.76
Jeanneau Sun Odyssey 449 2017 Lefkas 4 8+2 2 1680 € 
13.76
Jeanneau Sun Odyssey 449 2017 Lefkas 4 8+2 2 2100 € 
13.1
Bali 4.3 2017 Lefkas 4+1 8+1 4+1 6200 € 
12.94
Lagoon 42 2017 Lefkas 4+2 8+2 4+1 9960 € 
12.94
Lagoon 42 2017 Lefkas 4 8 4 5300 € 
12.8
Lagoon 42 2017 Lefkas 4+1 8+1 4+1 5695 € 
12.8
Lagoon 42 2017 Lefkas 4+2 8+2 4+1 3700 €  
12.8
Lagoon 42 2017 Lefkas 4+2 8+2 4 3700 € 
12.76
Jeanneau Sun Odyssey 419 2017 Lefkas 3 6+2 2 1440 €  
12.76
Jeanneau Sun Odyssey 419 2017 Lefkas 3 6+2 2 1440 €  
12.76
Jeanneau Sun Odyssey 419 2017 Lefkas 3 6+2 2 2100 € 
12.65
Bavaria 41 Cruiser 2017 Lefkas 3 6+1 2 2200 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2017 Lefkas 3 6 2 2090 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2017 Lefkas 3 6 2 1800 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2017 Lefkas 3 6+1 2 2200 € 
11.99
Bali 4.0 2017 Lefkas 4+2 8+2 4 3550 € 
11.99
Bali 4.0 2017 Lefkas 4+2 8+2 4 3550 € 
11.99
Bali 4.0 2017 Lefkas 4+2 8+2 4 3550 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2017 Lefkas 4+2 8+4 4 3600 € 
11.54
Bavaria 37 Cruiser 2017 Lefkas 3 6+2 1 1255 €  
11.5
Beneteau Oceanis 38.1 2017 Lefkas 3 6+1 2 1800 € 
9.99
Bavaria 34 Cruiser 2017 Lefkas 2 4+2 1 1300 €  
15.6
Bavaria 51 Cruiser 2017 Preveza 5 10+2 3 2900 € 
13.99
Bavaria 46 Vision 2017 Preveza 3 6+2 2 2200 € 
13.76
Jeanneau Sun Odyssey 449 2017 Preveza 4 8+2 2 2100 € 
11.74
Lagoon 39 2017 Preveza 4+2 8+2 4 3700 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2017 Sami 4 8 3 2900 €  
13.96
Lagoon 450 2017 Sami 4+2 8+4 4 5200 €  
12.8
Lagoon 42 2017 Sami 4+2 8+4 4 4100 €  
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2017 Sami 3 6+1 2 2100 €  
11.74
Lagoon 39 2017 Sami 4 8+2 4 3700 €  
16.75
Bavaria 56 Cruiser 2016 Gouvia 5+1 10+1 3+1 3900 € 
16.16
Jeanneau 54 2016 Gouvia 4+1 8+2 4 3800 € 
14.99
Bavaria 51 Cruiser 2016 Gouvia 5 10 3 3850 € 
14.95
Jeanneau Sun Odyssey 519 2016 Gouvia 5+1 10+2 3+1 2900 € 
14.43
Jeanneau Sun Odyssey 479 2016 Gouvia 4 8+2 4 2000 € 
14.43
Jeanneau Sun Odyssey 479 2016 Gouvia 4 8+2 4 2000 €  
14.43
Jeanneau Sun Odyssey 479 2016 Gouvia 4 8+2 4 1700 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2016 Gouvia 4 8+1 3 3075 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2016 Gouvia 4 8+2 3 2600 € 
14.15
Dufour 460 2016 Gouvia 4 8+2 4 2240 €  
13.96
Lagoon 450 2016 Gouvia 4+2 8+2 4 4500 €  
13.96
Lagoon 450 2016 Gouvia 4+2 8+4 4 5200 € 
13.96
Lagoon 450 2016 Gouvia 4+2 8+2 4 5200 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2016 Gouvia 3 6+1 2 2305 € 
11.75
Jeanneau Sun Odyssey 389 2016 Gouvia 3 6+2 1 1980 € 
11.34
Jeanneau Sun Odyssey 389 2016 Gouvia 3 6+2 1 1950 €  
11.34
Jeanneau Sun Odyssey 389 2016 Gouvia 3 6+2 1 1950 €  
10.28
Dufour 350 2016 Gouvia 3 6 1 1100 €  
16.75
Bavaria 56 Cruiser 2016 Lefkas 5+1 10+1 3 3000 € 
15.6
Bavaria 51 Cruiser 2016 Lefkas 5 10 3 3650 € *
15.57
Bavaria 51 Cruiser 2016 Lefkas 5 10 3 3300 € 
14.95
Jeanneau Sun Odyssey 519 2016 Lefkas 5+1 10+2 3+1 2900 € 
14.6
Beneteau Oceanis 48 2016 Lefkas 5 10 3 3100 € 
14.6
Beneteau Oceanis 48 2016 Lefkas 5 10 3 3500 € 
14.43
Jeanneau Sun Odyssey 479 2016 Lefkas 4 8+2 4 2000 €  
14.43
Jeanneau Sun Odyssey 479 2016 Lefkas 4 8+2 4 2000 €  
14.43
Jeanneau Sun Odyssey 479 2016 Lefkas 4 8+2 4 1450 €  
14.15
Dufour 460 2016 Lefkas 4 8+2 4 2980 € 
13.96
Lagoon 450 2016 Lefkas 4+2 8+4 4 5200 € 
13.96
Lagoon 450 2016 Lefkas 4+2 8+2 4 5200 € 
13.96
Lagoon 450 F 2016 Lefkas 4+2 8+4 4+2 3400 € 
13.96
Lagoon 450 2016 Lefkas 4+2 8+2 4+1 6000 € 
13.96
Lagoon 450 2016 Lefkas 4+2 8+4 4 4800 € 
13.85
Beneteau Oceanis 45 2016 Lefkas 4 8 2 3400 € 
13.85
Beneteau Oceanis 45 2016 Lefkas 4 8+2 2 1800 € 
13.85
Beneteau Oceanis 45 2016 Lefkas 4 8+2 2 2500 € 
13.76
Jeanneau Sun Odyssey 449 2016 Lefkas 4 8+2 2 2200 € 
13.6
Bavaria 46 Cruiser 2016 Lefkas 4 8+1 3 2700 € 
12.76
Jeanneau Sun Odyssey 419 2016 Lefkas 3 6+2 2 1800 €  
12.61
Lagoon 421 2016 Lefkas 4 8+1 4 4000 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2016 Lefkas 3 6 2 1800 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2016 Lefkas 4+2 8+4 4 3500 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2016 Lefkas 4+1 8+2 4 3650 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2016 Lefkas 4+1 8+1 4+1 4595 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2016 Lefkas 4+2 8+2 4+1 3300 € 
11.74
Lagoon 39 2016 Lefkas 4+2 8+2 4 3100 € 
11.55
Beneteau Oceanis 38 2016 Lefkas 3 6+2 1 2200 € 
11.34
Jeanneau Sun Odyssey 389 2016 Lefkas 3 6+2 1 1950 €  
11.34
Jeanneau Sun Odyssey 389 2016 Lefkas 3 6+2 1 1950 €  
11.3
Bavaria 37 Cruiser 2016 Lefkas 3 6+1 1 1200 €  
10.34
Jeanneau Sun Odyssey 349 2016 Lefkas 3 6+1 1 1500 € 
14.99
Bavaria 51 Cruiser 2016 Preveza 5 10 3 3100 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2016 Preveza 4 8+2 3 1805 €  
12.61
Lagoon 421 2016 Preveza 4 8+1 4 4000 € 
11.74
Lagoon 39 2016 Preveza 4+2 8+2 4 2600 € 
11.74
Lagoon 39 2016 Preveza 4+2 8+2 4 2600 € 
11.55
Lagoon 380 2016 Preveza 4+2 8+2 2 2300 € 
16.45
Bavaria 56 Cruiser 2016 Sami 5+1 10+1 3+1 3900 €  
14.99
Bavaria 51 Cruiser 2016 Sami 5 10 3 3100 € 
14.99
Bavaria 51 Cruiser 2016 Sami 5 10 3 3100 €  
14.15
Jeanneau Sun Odyssey 469 2016 Sami 4 8+2 4 2900 €  
11.3
Bavaria 37 Cruiser 2016 Sami 3 6+1 1 1600 € 
11.3
Bavaria 37 Cruiser 2016 Sami 3 6+2 1 1600 €  
17.15
Dufour 560 2015 Gouvia 5+1 10+1 2+1 3200 €  
17.15
Dufour 56 Exclusive 2015 Gouvia 5+1 10+2 3+1 3400 €  
15.6
Bavaria 51 Cruiser 2015 Gouvia 5 10 3 3575 € 
14.99
Bavaria 51 Cruiser 2015 Gouvia 5 10+2 3 3575 € 
14.99
Bavaria 51 Cruiser 2015 Gouvia 5 10 3 3900 € 
14.99
Bavaria 51 Cruiser 2015 Gouvia 5 10 3 3100 € 
14.99
Bavaria 51 Cruiser 2015 Gouvia 5 10 3 3100 € 
14.6
Beneteau Oceanis 48 2015 Gouvia 5 10 3 3300 € 
14.6
Beneteau Oceanis 48 2015 Gouvia 5 10 3 3100 € 
13.96
Lagoon 450 2015 Gouvia 4+2 8+4 4 5800 € 
13.96
Lagoon 450 2015 Gouvia 4+2 8+4 4 5800 € 
13.85
Elan 45 Impression 2015 Gouvia 4 8+2 2 1800 € 
13.85
Elan 45 Impression 2015 Gouvia 4 8+2 2 1800 € 
13.85
Beneteau Oceanis 45 2015 Gouvia 4 8+2 2 2500 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2015 Gouvia 3 6+1 2 2133 € 
11.99
Jeanneau Sun Odyssey 409 2015 Gouvia 3 6+2 2 1360 € 
11.99
Jeanneau Sun Odyssey 409 2015 Gouvia 3 6+2 2 1156 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2015 Gouvia 4+2 8+2 4 2900 € 
11.74
Lagoon 39 2015 Gouvia 4+2 8+2 4 3565 € 
11.6
Lagoon 380 S2 2015 Gouvia 4+2 8+2 2 2250 € 
11.3
Bavaria 37 Cruiser 2015 Gouvia 3 6+1 1 1600 € 
11.23
Dufour 382 2015 Gouvia 3 6+1 2 1400 €  
10.96
Dufour 382 2015 Gouvia 3 6+2 2 1255 €  
9.96
Jeanneau Sun Odyssey 33i 2015 Gouvia 2 4 1 1500 €  
9.96
Jeanneau Sun Odyssey 33i 2015 Gouvia 2 4+2 1 1500 €  
18.9
Lagoon 620 2015 Lefkas 5 10+10 5 22500 €  
15.57
Bavaria 51 Cruiser 2015 Lefkas 5 10 3 2800 €  
15.38
Jeanneau Sun Odyssey 509 2015 Lefkas 5+1 10+1 3 2900 € 
14.75
Dufour 500 2015 Lefkas 4 8+2 3 2190 €  
14.6
Beneteau Oceanis 48 2015 Lefkas 5 10 3 2700 € 
14.4
Bavaria 46 Cruiser 2015 Lefkas 4 8+1 3 2700 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2015 Lefkas 4 8+2 3 3100 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2015 Lefkas 4 8+1 3 3100 €  
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2015 Lefkas 4 8+1 3 1850 €  
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2015 Lefkas 4 8+1 3 1850 €  
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2015 Lefkas 4 8+1 3 2700 € 
14.05
Jeanneau Sun Odyssey 469 2015 Lefkas 4 8 4 2500 € 
13.96
Lagoon 450 F 2015 Lefkas 4+2 8+4 4 3300 €  
13.94
Beneteau Oceanis 45 2015 Lefkas 4 8 2 2405 € 
13.34
Jeanneau Sun Odyssey 439 2015 Lefkas 4 8 2 2100 €  
12.61
Lagoon 421 2015 Lefkas 4+2 8+2 4 2800 € 
12.61
Lagoon 421 2015 Lefkas 4+2 8+4 4+1 2900 € 
12.55
Bavaria 41 Cruiser 2015 Lefkas 3 6+1 2 2070 € *
12.35
Dufour 410 2015 Lefkas 3 6+2 2 1410 €  
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2015 Lefkas 3 6+1 2 2050 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2015 Lefkas 3 6+1 2 1350 €  
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2015 Lefkas 3 6+1 2 2150 € 
12.34
Jeanneau Sun Odyssey 409 2015 Lefkas 3 6+2 2 1360 € 
11.9
Elan 40 Impression 2015 Lefkas 3 6+2 2 1800 € 
11.55
Beneteau Oceanis 38 2015 Lefkas 3 6 1 1700 € 
11.55
Beneteau Oceanis 38 2015 Lefkas 3 6+2 1 1200 € 
11.55
Lagoon 380 2015 Lefkas 4+2 8+2 2 2400 € 
11.55
Lagoon 380 2015 Lefkas 4+2 8+2 2 2900 € 
11.55
Lagoon 39 2015 Lefkas 4+2 8+2 4 2600 € 
11.3
Bavaria 37 Cruiser 2015 Lefkas 3 6+2 1 1450 € 
11.3
Bavaria 37 Cruiser 2015 Lefkas 3 6+1 1 1550 € 
10.65
Bavaria 33 Cruiser 2015 Lefkas 2 4 1 1400 € 
9.96
Jeanneau Sun Odyssey 33i 2015 Lefkas 2 4 1 1500 €  
9.96
Jeanneau Sun Odyssey 33i 2015 Lefkas 2 4+2 1 1500 €  
14.6
Beneteau Oceanis 48 2015 Preveza 5 10+2 3 2380 €  
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2015 Preveza 3 6 2 1450 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2015 Preveza 3 6 2 1450 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2015 Preveza 3 6+1 2 1900 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2015 Sami 4 8+2 3 2650 €  
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2015 Sami 3 6+1 2 1750 €  
11.3
Bavaria 37 Cruiser 2015 Sami 3 6+2 1 1500 €  
17.15
Hanse 575 2014 Gouvia 4+1 8+2 4+1 5200 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2014 Gouvia 4 8 3 2600 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2014 Gouvia 4 8 3 2845 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2014 Gouvia 4 8 3 2845 € 
14.05
Jeanneau Sun Odyssey 469 2014 Gouvia 4+1 8+3 4 2200 € 
14.05
Jeanneau Sun Odyssey 469 2014 Gouvia 4 8+2 4 1920 € 
14.05
Jeanneau Sun Odyssey 469 2014 Gouvia 4 8+2 4 1805 € 
13.85
Beneteau Oceanis 45 2014 Gouvia 4 8+2 2 2870 € 
13.85
Beneteau Oceanis 45 2014 Gouvia 4 8+2 2 2400 € 
13.85
Beneteau Oceanis 45 2014 Gouvia 3 6 2 2810 € 
13.35
Jeanneau Sun Odyssey 439 2014 Gouvia 4 8+2 2 1326 € 
13.34
Jeanneau Sun Odyssey 439 2014 Gouvia 4 8+2 2 1560 € 
11.6
Lagoon 380 S2 2014 Gouvia 4+2 8+4 2 3000 € 
11.55
Lagoon 380 S2 2014 Gouvia 4 8+2 2 2200 € 
11.55
Lagoon 380 S2 2014 Gouvia 4+2 8+2 2 3300 € 
11.55
Lagoon 380 2014 Gouvia 4+2 8+2 2 2900 € 
10.28
Dufour 335 2014 Gouvia 2 4+2 1 900 €  
10.28
Dufour 335 2014 Gouvia 2 4+2 1 900 €  
9.96
Jeanneau Sun Odyssey 33i 2014 Gouvia 2 4+2 1 1500 €  
9.96
Jeanneau Sun Odyssey 33i 2014 Gouvia 2 4 1 990 €  
16.75
Bavaria 56 Cruiser 2014 Lefkas 5+1 10+2 3 2690 €  
16.75
Bavaria 56 Cruiser 2014 Lefkas 5+1 10+2 3 3950 €  
15.57
Bavaria 50 Cruiser 2014 Lefkas 5 10 3 3000 € 
14.6
Beneteau Oceanis 48 2014 Lefkas 5 10 3 2900 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2014 Lefkas 4 8 3 2400 €  
14.05
Jeanneau Sun Odyssey 469 2014 Lefkas 4 8+2 4 1920 € 
14.05
Jeanneau Sun Odyssey 469 2014 Lefkas 4 8 4 2500 € 
13.96
Lagoon 450 F 2014 Lefkas 4+2 8+2 4 4100 € 
13.34
Jeanneau Sun Odyssey 439 2014 Lefkas 4 8+2 2 1560 € 
12.61
Lagoon 421 2014 Lefkas 4+2 8+4 4+1 4200 € 
11.74
Lagoon 39 2014 Lefkas 4+1 8+1 2+1 3695 € 
11.6
Lagoon 380 S2 2014 Lefkas 4+2 8+4 2 3000 € 
11.55
Lagoon 380 2014 Lefkas 4+2 8+2 2 2300 €  
11.3
Bavaria 37 Cruiser 2014 Lefkas 3 6+1 1 1600 €  
11.3
Bavaria 37 Cruiser 2014 Lefkas 3 6+1 1 1200 €  
10.34
Jeanneau Sun Odyssey 349 2014 Lefkas 3 6+2 1 1250 € 
9.96
Jeanneau Sun Odyssey 33i 2014 Lefkas 2 4+2 1 1500 €  
13.96
Lagoon 450 2014 Messolonghi 4+2 8+4 4 3200 € 
14.05
Jeanneau Sun Odyssey 469 2014 Preveza 4 8+2 4 1805 € 
13.35
Jeanneau Sun Odyssey 439 2014 Preveza 4 8+2 2 1900 € 
11.99
Bavaria 41 Cruiser 2014 Preveza 3 6+2 2 1940 €  
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2014 Sami 4 8+1 3 2600 €  
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2014 Sami 4 8 3 2600 € 
9.96
Jeanneau Sun Odyssey 33i 2014 Sami 2 4+2 1 1420 €  
14.27
Bavaria 45 Cruiser 2013 Gouvia 4 8+1 3 1600 € 
14.27
Bavaria 45 Cruiser 2013 Gouvia 4 8+1 3 2600 € 
13.34
Jeanneau Sun Odyssey 439 2013 Gouvia 4 8 2 2000 € 
12.38
Beneteau Oceanis 41 2013 Gouvia 3 6+2 2 2100 € 
12.38
Beneteau Oceanis 41 2013 Gouvia 3 6+2 2 1700 € 
12.34
Jeanneau Sun Odyssey 409 2013 Gouvia 3 6+2 2 2050 € 
9.96
Jeanneau Sun Odyssey 33i 2013 Gouvia 2 4+2 1 1500 €  
15.57
Bavaria 50 Cruiser 2013 Lefkas 5 10 3 3100 € 
14.27
Bavaria 45 Cruiser 2013 Lefkas 4 8+1 3 2400 € 
14.27
Bavaria 45 Cruiser 2013 Lefkas 4 8 3 2400 € 
14.27
Bavaria 45 Cruiser 2013 Lefkas 3 6+1 3 1450 €  
13.85
Beneteau Oceanis 45 2013 Lefkas 4 8+2 2 2575 € *
13.85
Beneteau Oceanis 45 2013 Lefkas 4 8+2 2 2575 € *
12.35
Bavaria 40 Cruiser 2013 Lefkas 3 6+1 2 1700 € 
12.34
Bavaria 40 Cruiser 2013 Lefkas 3 6 2 1600 € 
11.48
Beneteau Oceanis 37 2013 Lefkas 3 6 1 1365 € 
11.3
Bavaria 36 Cruiser 2013 Lefkas 3 6+1 1 1400 € 
10.65
Bavaria 33 Cruiser 2013 Lefkas 2 4+2 1 1300 € 
10.4
Hanse 345 2013 Lefkas 3 6 1 1400 € 
9.99
Bavaria 33 Cruiser 2013 Lefkas 2 4+1 1 1200 €  
9.99
Bavaria 33 Cruiser 2013 Lefkas 2 4+2 1 1050 €  
9.96
Jeanneau Sun Odyssey 33i 2013 Lefkas 2 4+2 1 1500 €  
14.6
Beneteau Oceanis 48 2013 Preveza 5 10 3 2280 € 
12.34
Bavaria 40 Cruiser 2013 Sami 3 6+1 2 1800 €  
15.55
Beneteau Oceanis 50 2012 Gouvia 5+1 10+2 3+1 3250 € 
15.38
Jeanneau Sun Odyssey 509 2012 Gouvia 5 10 3 2600 €  
13.34
Jeanneau Sun Odyssey 439 2012 Gouvia 4 8+1 2 1680 €  
13.34
Jeanneau Sun Odyssey 439 2012 Gouvia 4 8+2 2 1680 €  
12.35
Bavaria 40 Cruiser 2012 Gouvia 3 6 2 1750 € 
12.2
Jeanneau Sun Odyssey 409 2012 Gouvia 3 6+2 2 1350 € 
11.3
Bavaria 36 Cruiser 2012 Gouvia 3 6 1 1400 € 
10.94
Jeanneau Sun Odyssey 36i 2012 Gouvia 3 6+2 1 1250 € 
9.55
Elan 310 2012 Gouvia 2 4+2 1 950 € 
16.06
Jeanneau 53 2012 Lefkas 5+1 10+3 3+1 2200 € 
14.27
Bavaria 45 Cruiser 2012 Lefkas 4 8+1 3 2160 € *
13.94
Beneteau Oceanis 45 2012 Lefkas 4 8+2 2 1750 €  
13.71
Beneteau Oceanis 45 2012 Lefkas 4 8 2 2400 € 
13.71
Beneteau Oceanis 45 2012 Lefkas 4 8 2 2400 € 
13.66
Elan 444 Impression 2012 Lefkas 4 8 2 2000 €  
12.35
Bavaria 40 Cruiser 2012 Lefkas 3 6+1 2 1600 € 
12.35
Bavaria 40s Cruiser 2012 Lefkas 3 6+1 2 1250 €  
11.99
Bavaria 40 Cruiser 2012 Lefkas 3 6+1 2 1300 €  
11.99
Bavaria 40s Cruiser 2012 Lefkas 3 6 2 1950 € 
11.3
Bavaria 36 Cruiser 2012 Lefkas 3 6+1 1 1150 €  
10.34
Beneteau Oceanis 34 2012 Lefkas 2 4+1 1 1350 € 
12.38
Beneteau Oceanis 41 2012 Preveza 3 6+2 2 1375 €  
13.86
Elan 444 Impression 2012 Sami 4 8+2 2 2385 €  
12.35
Bavaria 40 Cruiser 2012 Sami 3 6+1 2 1800 €  
12.35
Bavaria 40s Cruiser 2012 Sami 3 6 2 1750 €  
11.99
Bavaria 40s Cruiser 2012 Sami 3 6 2 1950 € 
16.06
Jeanneau 53 2011 Gouvia 5+1 10+4 3+1 2200 € 
16.06
Jeanneau 53 2011 Gouvia 5 10+2 3 2800 €  
14.27
Bavaria 45 Cruiser 2011 Gouvia 4 8 3 2450 € 
13.96
Lagoon 450 2011 Gouvia 3+1 6+2 3+1 10000 €  
13.87
Jeanneau Sun Odyssey 44i 2011 Gouvia 4 8+2 2 1875 € 
13.65
Beneteau Oceanis 43 2011 Gouvia 4 8+2 2 1750 € 
13.13
Beneteau Oceanis 43 2011 Gouvia 4 8+2 2 2390 € 
12.45
Bavaria 40 Cruiser 2011 Gouvia 3 6 2 1750 € 
12.35
Bavaria 40 Cruiser 2011 Gouvia 3 6 2 1750 € 
12.35
Bavaria 40 Cruiser 2011 Gouvia 3 6+1 2 1600 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2011 Gouvia 4+2 8+2 4 3650 € 
11.9
Elan 394 Impression 2011 Gouvia 3 6+2 2 1300 € 
10.94
Jeanneau Sun Odyssey 36i 2011 Gouvia 3 6+2 1 1000 €  
9.96
Jeanneau Sun Odyssey 33i 2011 Gouvia 2 4 1 1430 € 
16.06
Jeanneau 53 2011 Lefkas 5+1 10+4 3+1 2200 € 
15.42
Beneteau Oceanis 50 2011 Lefkas 5 10+1 3 3000 € 
15.42
Beneteau Oceanis 50 2011 Lefkas 4+1 8+3 4+1 3100 € 
15.42
Beneteau Oceanis 50 2011 Lefkas 4+1 8+2 4+1 2300 € 
14.27
Bavaria 45 Cruiser 2011 Lefkas 4 8+1 3 2300 € 
14.27
Bavaria 45 Cruiser 2011 Lefkas 4 8+1 3 2160 € 
14.15
Jeanneau Sun Odyssey 44i 2011 Lefkas 4 8+2 2 2000 € 
13.6
Bavaria 45 Cruiser 2011 Lefkas 4 8+1 3 2450 € 
12.35
Bavaria 40 Cruiser 2011 Lefkas 3 6+1 2 1600 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2011 Lefkas 4+2 8+2 4 3650 € 
11.97
Lagoon 400 2011 Lefkas 4+1 8+1 4+1 3200 € 
11.97
Lagoon 400 2011 Lefkas 4+2 8+4 4 2100 €  
11.55
Lagoon 380 2011 Lefkas 4+2 8+2 2 2400 € 
11.48
Beneteau Oceanis 37 2011 Lefkas 3 6 1 1200 € 
11.3
Bavaria 36 Cruiser 2011 Lefkas 3 6+1 1 1400 €  
11.3
Bavaria 36 Cruiser 2011 Lefkas 3 6+1 1 1350 € 
9.99
Bavaria 32 Cruiser 2011 Lefkas 2 4+1 1 1100 €  
12.35
Bavaria 40 Cruiser 2011 Preveza 3 6 2 1750 € 
14.27
Bavaria 45 Cruiser 2011 Sami 4 8+1 3 2450 €  
14.15
Jeanneau Sun Odyssey 44i 2011 Sami 4 8+2 2 2500 €  
13.6
Bavaria 45 Cruiser 2011 Sami 4 8+1 3 2450 € 
12.35
Bavaria 40 Cruiser 2011 Sami 3 6+1 2 1800 €  
15.65
Beneteau Cyclades 50.5 2010 Gouvia 5+1 10+2 3+1 3000 € 
15.5
Bavaria 51 Cruiser 2010 Gouvia 5 10 3 3100 €  
14.27
Bavaria 45 Cruiser 2010 Gouvia 4 8+2 3 1650 € 
14.27
Bavaria 45 Cruiser 2010 Gouvia 4 8 3 2450 € 
13.75
Jeanneau Sun Odyssey 44i 2010 Gouvia 4 8+2 2 1800 €  
13.7
Jeanneau Sun Odyssey 44i 2010 Gouvia 3 6+1 2 2500 € *
12.85
Jeanneau Sun Odyssey 42i 2010 Gouvia 3 6 2 1120 €  
12.85
Jeanneau Sun Odyssey 42i 2010 Gouvia 3 6+2 2 1120 €  
12.61
Lagoon 421 2010 Gouvia 4+2 8+4 4+1 3050 € 
10.94
Jeanneau Sun Odyssey 36i 2010 Gouvia 3 6 1 1200 € 
16.76
Bavaria 55 Cruiser 2010 Lefkas 5 10+2 3 3609 € *
15.5
Bavaria 51 Cruiser 2010 Lefkas 5 10 3 3100 €  
15.42
Beneteau Oceanis 50 2010 Lefkas 5+1 10+2 3+1 2955 € 
14.4
Beneteau Oceanis 46 2010 Lefkas 4 8 2 1600 € 
13.1
Beneteau Oceanis 43 2010 Lefkas 4 8 2 1600 € 
13.1
Bavaria 43 Cruiser 2010 Lefkas 3 6+1 2 1350 €  
12.93
Jeanneau Sun Odyssey 4... 2010 Lefkas 3 6+2 2 1500 €  
12.9
Dufour 425 2010 Lefkas 3 6+2 2 1700 € 
12.8
Lagoon 420 2010 Lefkas 4+1 8+1 4 3980 €  
12.61
Lagoon 421 2010 Lefkas 4+2 8+4 4+1 3050 € 
12.15
Beneteau Oceanis 40 2010 Lefkas 3 6+1 2 1680 € 
10.94
Jeanneau Sun Odyssey 36i 2010 Lefkas 3 6 1 1200 € 
10.94
Jeanneau Sun Odyssey 36i 2010 Lefkas 3 6 1 1200 € 
10.57
Jeanneau Sun Odyssey 36i 2010 Lefkas 3 6+2 1 1319 € 
10.34
Beneteau Oceanis 34 2010 Lefkas 3 6 1 1245 € 
9.66
Beneteau Oceanis 31 2010 Lefkas 2 4 1 1185 € 
14.27
Bavaria 45 Cruiser 2010 Preveza 4 8+2 3 1650 € 
11.3
Elan 384 Impression 2010 Preveza 3 6+2 1 1200 € 
15.42
Beneteau Oceanis 50 2010 Sami 5+1 10+2 3+1 3100 €  
16.7
Beneteau Oceanis 54 2009 Gouvia 4+1 8+1 3+1 2500 € 
15.6
Bavaria 51 Cruiser 2009 Gouvia 5 10 3 3100 € 
14.4
Bavaria 46 Cruiser 2009 Gouvia 4 8+2 2 2200 €  
11.97
Beneteau Cyclades 39.3 2009 Gouvia 3 6+2 2 1250 € 
14.4
Bavaria 46 Cruiser 2009 Lefkas 4 8+2 2 2200 €  
14.4
Bavaria 46 Cruiser 2009 Lefkas 4 8+1 2 2140 € 
13.75
Jeanneau Sun Odyssey 44i 2009 Lefkas 4 8+2 2 1200 € 
13.1
Beneteau Oceanis 43 2009 Lefkas 4 8+2 2 1900 € 
11.55
Lagoon 380 S2 2009 Lefkas 4+2 8+2 2 2650 € 
17.8
Beneteau 57 2008 Gouvia 3+1 6+2 3+1 9500 €  
15.65
Beneteau Cyclades 50.5 2008 Gouvia 5+1 10+1 3+1 2000 € 
13.26
Beneteau Cyclades 43.4 2008 Gouvia 4 8+2 2 1500 € 
12.54
Lagoon 420 2008 Gouvia 4+2 8+2 4+1 3500 € 
12.35
Bavaria 40 Cruiser 2008 Gouvia 3 6+2 2 1750 €  
11.72
Bavaria 38 Cruiser 2008 Gouvia 3 6 1 1350 € 
9.76
Bavaria 31 Cruiser 2008 Gouvia 2 4+1 1 1150 € 
Bavaria 40 Cruiser 2008 Lefkas 3 6+2 2 1500 €  
17.8
Beneteau 57 2008 Lefkas 3+1 6+2 3+1 9500 €  
15.54
Lagoon 500 2008 Lefkas 5+2 10+2 5 9800 € 
13.1
Beneteau Oceanis 43 2008 Lefkas 4 8 2 1800 € 
12.35
Bavaria 40 Cruiser 2008 Lefkas 3 6+2 2 1750 €  
17.8
Beneteau 57 2008 Preveza 3+1 6+2 3+1 9500 €  
15.4
Bavaria 50 Cruiser 2008 Preveza 5 10 3 1750 € 
10.82
Beneteau Oceanis 343 2008 Preveza 3 6+2 1 1000 €