lunghezza modello anno base cabine posti bagni prezzo
13.94
Beneteau Oceanis 45 2018 Kotor 4 8+2 2 2900 € 
13.3
Fountaine Pajot Helia 44 2018 Kotor 4+2 8+4 4 5590 €  
11.97
Nautitech Open 40 2018 Kotor 4+2 8+2 2 4020 €  
10.97
Dufour 360 2018 Kotor 3 6+2 1 2385 €  
13.94
Beneteau Oceanis 45 2017 Kotor 4 8+2 2 2900 € 
13.94
Beneteau Oceanis 45 2017 Kotor 4 8+2 2 2900 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2017 Kotor 3 6+2 2 2400 € 
11.73
Fountaine Pajot Lucia 40 2017 Kotor 4 8+2 4 3900 € 
14.6
Beneteau Oceanis 48 2015 Kotor 4 8+2 4 3500 € 
13.85
Beneteau Oceanis 45 2015 Kotor 4 8+2 2 2700 € 
13.41
Fountaine Pajot Helia 44 2015 Kotor 3+2 6+2 3 4100 € 
11.55
Beneteau Oceanis 38 2015 Kotor 3 6+2 1 2000 € 
11.55
Beneteau Oceanis 38 2015 Kotor 3 6+2 1 2000 € 
1460
Beneteau Oceanis 48 2014 Kotor 5 10+2 3 3500 €  
14.6
Beneteau Oceanis 48 2014 Kotor 5 10+2 3 3500 € 
13.85
Beneteau Oceanis 45 2014 Kotor 4 8+2 2 2700 € 
13.85
Beneteau Oceanis 45 2014 Kotor 4 8+2 2 2700 € 
13.85
Beneteau Oceanis 45 2014 Kotor 3 6+2 3 2700 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41 2014 Kotor 3 6+2 2 2300 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41 2014 Kotor 3 6+2 2 2300 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41 2014 Kotor 3 6+2 2 2300 €  
10
Beneteau Gran Turismo 34 2012 Kotor 1 2 1 2600 €