lunghezza modello anno base cabine posti bagni prezzo
14.75
Lagoon 50 2019 Kos 6+2 12+2 4+1 9700 € 
13.96
Lagoon 450 F 2019 Kos 4+1 8+2 4 7060 €  
12.1
Bali 4.1 2019 Kos 4 8+2 4 4700 € 
13.96
Lagoon 450 F 2018 Kos 4+2 8+2 4 6100 € 
12.1
Bali 4.1 2018 Kos 4 8+2 4 4700 € 
12.8
Lagoon 42 2017 Kos 4+2 8+2 4 5900 € 
12.19
Bali 4.0 2017 Kos 4+2 8+2 4 5850 € 
13.96
Lagoon 450 F 2015 Kos 4+2 8+2 4+1 6100 € 
13.96
Lagoon 450 F 2015 Kos 4+2 8+2 4 6100 € 
11.97
Lagoon 400 2015 Kos 4 8 4 3691 € 
11.74
Lagoon 39 2015 Kos 4+2 8+2 4 4300 € 
11.6
Lagoon 380 S2 2015 Kos 4+2 8+2 2 3900 € 
11.55
Lagoon 380 S2 2014 Kos 4+2 8+2 2 3800 €