lunghezza modello anno base cabine posti bagni prezzo
17.2
Hanse 510 2024 Kos 3+1 6+1 3+1 6900 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2024 Kos 4 8+2 4 5291 € 
14.85
Dufour 470 2023 Kos 4+1 8+1 4 5500 € 
14.85
Dufour 470 2023 Kos 4+1 8+3 4+1 5100 € 
12.87
Beneteau Oceanis 40.1 2023 Kos 3 6+2 2 2860 € 
12.87
Beneteau Oceanis 40.1 2023 Kos 4 8 2 3950 € 
12.87
Beneteau Oceanis 40.1 2023 Kos 4 8 2 3950 € 
12.32
Jeanneau Sun Odyssey 410 2023 Kos 3 6+2 2 4290 € 
17.16
Beneteau First 53 2022 Kos 3+1 6+2 3+1 14672 € 
16.35
Dufour 530 2022 Kos 4+1 8+3 4+1 6500 € 
14.85
Dufour 470 2022 Kos 4 8 4 5500 € 
14.85
Dufour 470 2022 Kos 4+1 8+3 4+1 5100 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2022 Kos 5 10 3 4200 € 
14.42
Jeanneau Sun Odyssey 490 2022 Kos 4+1 8+3 4 5200 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2022 Kos 4 8+2 2 4590 € 
11.94
Dufour 390 2022 Kos 3 6+2 3 3600 € 
11.22
Jeanneau Sun Odyssey 380 2022 Kos 3 6+2 2 3660 € 
14.42
Jeanneau Sun Odyssey 490 2021 Kos 4+1 8+3 4+1 5610 € 
14.04
Hanse 458 2021 Kos 4 8+2 2 4800 € 
14.04
Hanse 458 2021 Kos 4 8+2 2 4800 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2021 Kos 4 8+2 2 4590 € 
12.87
Beneteau Oceanis 40.1 2021 Kos 4 8 2 3400 € 
12.43
Beneteau Oceanis 40.1 2021 Kos 4 8 2 3400 € 
12.35
Jeanneau Sun Odyssey 410 2021 Kos 3 6+2 2 3970 € 
12.32
Jeanneau Sun Odyssey 410 2021 Kos 3 6 2 4050 € 
17.2
Hanse 588 2020 Kos 3+1 6+1 3+1 10350 € 
16.16
Jeanneau 54 2020 Kos 5+1 10+1 3+1 7640 € 
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2020 Kos 5+1 10+3 3+1 6850 € 
15.38
Jeanneau Sun Odyssey 519 2020 Kos 5+1 10+2 3+1 6120 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2020 Kos 5 10 3 5250 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2020 Kos 5 10 3 4200 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2020 Kos 4 8 4 5250 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2020 Kos 4 8+2 4 5039 € 
14.4
Bavaria 46 Cruiser 2020 Kos 4 8+1 3 4765 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2020 Kos 4 8+1 3 5081 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2020 Kos 4 8+2 3 4839 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2020 Kos 5+1 10+2 3 6000 € 
14.04
Hanse 458 2020 Kos 3 6+2 2 4900 € 
14.04
Hanse 458 2020 Kos 4 8 2 4900 € 
14.04
Hanse 458 2020 Kos 3 6+2 2 4900 € 
13.24
Dufour 430 2020 Kos 4 8+2 2 4500 € 
13.24
Dufour 430 2020 Kos 4 8 2 4500 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2020 Kos 3 6+2 2 3700 € 
12.35
Jeanneau Sun Odyssey 410 2020 Kos 3 6 2 4050 € 
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2019 Kos 5+1 10+3 3 4230 € 
15.59
Bavaria 51 Cruiser 2019 Kos 5 10 3 5775 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2019 Kos 4 8+2 4 5039 € 
14.43
Jeanneau Sun Odyssey 479 2019 Kos 4 8+2 4 4930 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2019 Kos 4 8+2 3 4500 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2019 Kos 4 8+2 3 4500 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2019 Kos 4+1 8+2 4+1 5610 € 
14.15
Dufour 460 2019 Kos 5 10 3 3580 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2019 Kos 3 6+2 2 2575 € 
11.75
Jeanneau Sun Odyssey 389 2019 Kos 3 6+2 1 2840 € 
11.75
Jeanneau Sun Odyssey 389 2019 Kos 3 6+2 1 2345 € 
11.5
Beneteau Oceanis 38.1 2019 Kos 3 6+2 1 2345 € 
10.34
Jeanneau Sun Odyssey 349 2019 Kos 3 6 1 2110 € 
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2018 Kos 5+1 10+1 3+1 5500 € 
13.95
Hanse 455 2018 Kos 4 8 2 4450 € 
13.76
Jeanneau Sun Odyssey 449 2018 Kos 4 8+2 2 2860 € 
13.76
Jeanneau Sun Odyssey 449 2018 Kos 4 8+2 2 2860 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2018 Kos 4 8 2 4650 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2018 Kos 3 6+2 2 2450 € 
13.6
Bavaria 46 Cruiser 2017 Kos 4 8 3 4486 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2017 Kos 3 6+2 2 3285 € 
12.34
Jeanneau Sun Odyssey 419 2017 Kos 3 6+2 2 3500 € 
16.16
Jeanneau 54 2016 Kos 4+1 8+2 4 7100 € 
14.99
Bavaria 51 Cruiser 2016 Kos 5 10+2 3 5300 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2016 Kos 4 8+2 3 3988 € 
14.85
Hanse 505 2015 Kos 5+1 10+1 3 5500 € 
13.94
Beneteau Oceanis 45 2015 Kos 4 8+2 2 4026 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2015 Kos 3 6 2 3450 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2015 Kos 3 6+2 2 3450 € 
9.99
Beneteau Oceanis 35 2015 Kos 3 6 1 2700 € 
16.2
Hanse 575 2014 Kos 4+1 8+1 4+1 8700 € 
13.85
Beneteau Oceanis 45 2014 Kos 4 8+2 2 4450 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2014 Kos 3 6+1 2 3450 € 
12.35
Bavaria 41 Cruiser 2014 Kos 3 6+2 2 2990 € 
13.85
Beneteau Oceanis 45 2013 Kos 3 6+2 2 3672 € 
12.38
Beneteau Oceanis 41 2013 Kos 3 6 2 3050 € 
15.38
Jeanneau Sun Odyssey 509 2012 Kos 5 10+2 3 4400 € 
11.58
Elan 384 Impression 2011 Kos 3 6+2 2 2400 € 
14.27
Bavaria 45 Cruiser 2010 Kos 4 8 3 3750 € 
13.1
Bavaria 43 Cruiser 2009 Kos 3 6+1 2 2500 € 
10.82
Beneteau Oceanis 343 2008 Kos 3 6 1 1850 €