lunghezza modello anno base cabine posti bagni prezzo
11.99
Bavaria C38 2024 Skiathos 3 6+1 2 3336 € 
14.6
Beneteau Oceanis 46.1 2023 Skiathos 4 8+2 4 5050 € 
13.99
Lagoon 46 2023 Skiathos 4+2 8+4 4+2 9710 € 
13.24
Dufour 430 2023 Skiathos 4 8+2 2 4600 € 
12.94
Lagoon 42 2023 Skiathos 4+1 8+2 4+1 7200 € 
12.8
Lagoon 42 2023 Skiathos 4+2 8+4 4+2 7900 € 
12.32
Jeanneau Sun Odyssey 410 2023 Skiathos 3 6+2 2 4290 € 
11.74
Lagoon 40 2023 Skiathos 4+1 8+3 4+1 6400 € 
11.06
Excess 11 2023 Skiathos 4+2 8+2 2 5650 € 
12.8
Lagoon 42 2022 Skiathos 4+2 8+2 4 7500 € 
12.32
Jeanneau Sun Odyssey 410 2022 Skiathos 3 6 2 4050 € 
12.32
Jeanneau Sun Odyssey 410 2022 Skiathos 3 6 2 4000 € 
11.06
Excess 11 2022 Skiathos 4+2 8+2 2 5650 € 
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2021 Skiathos 4+1 8+3 2+1 6900 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2021 Skiathos 4 8 3 5200 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2021 Skiathos 4 8+2 3 5490 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2021 Skiathos 4 8+2 3 5490 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2021 Skiathos 4 8+1 3 5400 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2021 Skiathos 4 8+1 3 5400 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2021 Skiathos 5+1 10+2 3+1 5200 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2021 Skiathos 5+1 10+2 3 6000 € 
13.99
Lagoon 46 2021 Skiathos 4+2 8+2 4+1 8950 € 
13
Jeanneau Sun Odyssey 440 2021 Skiathos 4 8+2 2 4590 € 
12.8
Lagoon 42 2021 Skiathos 4+2 8+3 4 7500 € 
12.05
Fountaine Pajot Isla 40 2021 Skiathos 4+2 8+2 4 5900 € 
15.94
Beneteau Oceanis 51.1 2020 Skiathos 5+1 10+3 3 6500 € 
15.38
Jeanneau Sun Odyssey 519 2020 Skiathos 5+1 10+2 3+1 6120 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2020 Skiathos 4 8+2 3 5080 € 
14.27
Bavaria 46 Cruiser 2020 Skiathos 4 8+1 3 4900 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2020 Skiathos 5+1 10+2 3 6000 € 
14.22
Jeanneau Sun Odyssey 490 2020 Skiathos 4+1 8+2 4+1 5610 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2020 Skiathos 4 8+2 2 4590 € 
13.39
Jeanneau Sun Odyssey 440 2020 Skiathos 4 8+2 2 4300 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Skiathos 4+2 8+2 4 7500 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Skiathos 4+2 8+2 4+1 7600 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2020 Skiathos 3 6+2 2 3400 € 
12.43
Beneteau Oceanis 41.1 2020 Skiathos 3 6+2 2 3400 € 
12.35
Jeanneau Sun Odyssey 410 2020 Skiathos 3 6+2 2 3970 € 
12.33
Bali Catspace 2020 Skiathos 4 8 4 6350 € 
12.8
Lagoon 42 2019 Skiathos 4+2 8+2 4 6750 € 
8
Lagoon 380 2019 Skiathos 4+2 8+4 2 4320 € 
10.34
Jeanneau Sun Odyssey 349 2018 Skiathos 3 6 1 2550 € 
13.1
Bali 4.3 2017 Skiathos 4+2 8+4 4+1 6750 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2017 Skiathos 4+2 8+4 4 5250 € 
16.16
Jeanneau 54 2016 Skiathos 5+1 10+1 3+1 6560 € 
15.75
Jeanneau Sun Odyssey 519 2016 Skiathos 5+1 10+1 3 4950 € 
15.59
Bavaria 51 Cruiser 2016 Skiathos 5 10 3 5350 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2016 Skiathos 4+2 8+4 4 5250 € 
15.57
Bavaria 51 Cruiser 2015 Skiathos 5 10 3 5105 € 
14.6
Beneteau Oceanis 48 2015 Skiathos 5 10 3 4500 € 
14.05
Jeanneau Sun Odyssey 469 2015 Skiathos 4 8+2 4 4250 € 
12.99
Jeanneau Sun Odyssey 439 2015 Skiathos 4 8 2 3500 € 
13.85
Beneteau Oceanis 45 2014 Skiathos 4 8+2 2 4100 € 
13.85
Beneteau Oceanis 45 2013 Skiathos 4 8+2 2 4100 € 
10.82
Beneteau Oceanis 343 2010 Skiathos 3 6+2 1 2300 €